lastbalansering

Lastbalansering är något vi tillhandahåller och levererar till alla våra installationer. Lastbalansering styr effekten mellan samtliga enheter i anläggningen och gör så att den tillgängliga strömmen utnyttjas maximalt och blir automatiskt jämnt fördelad. Med lastbalansering kan alltså inga säkringar lösa ut.

Exempel

Vi har en anläggning med 10 laddstationer som betjänas med en slinga 3fas 16 mm². Denna anläggning kan maximalt belastas med 44 kW.

Scenario 1: 2 bilar står och laddar, båda får då 22 kW vardera.

Scenario 2: 10 bilar står och laddar, alla får då istället 4,4 kW vardera.